понедељак, 20. новембар 2017.

КВИЗОВИ

Овде  ћеш  наћи  разне квизове везане за градиво и могу ти помоћи за припрему за тест.
Квиз можеш да решаваш колико пута хоћеш.
Срећно!
Природа и друштво- Живот некада 2
Српски језик - Мачак отишао у хајдуке!
Природа и друштво- Живот некада и сад1 
Марко Краљевић и бег Костадин

петак, 03. новембар 2017.

Први пут примењујемо '' Паметну фасциклу!''ОШ''23.ОКТОБАР '' СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
УЧИТЕЉ: ИРЕНА БИЈЕЛИЋ
ОДЕЉЕЊЕ:3/3

Дан: 45                                                                                                                                                    Датум: 02.11.2017.                                               

Тема: КРИЛАТА КЊИГА  ЖИВОТНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ЦИЉ: Подстицање и мотивисање ученика да кроз интерактивну  збирку мини материјала систематизују научено о  животним заједницама и њиховом значају за човека .
           

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ЦИЉ
45. МАТ – Одузимање једноцифреног броја од троцифреног 2 (В)
Увежбавање и проширивање знања о одузимању једноцифреног броја од двоцифреног.
45. СЈ –   Савремена басна о ..., дечје писано стваралаштво
(В)
Подстицање ученика на стваралаштво; одабирање савремених тема, ликова и заплета и стварање приче по узору на басну; неговање писмености, уредности и читког рукописа.
18. ПиД – Повезаност животних заједница (У)
Усвајање знања о повезаности животних заједница; стицање знања о значају животних заједница за човека и улози човека у њиховом очувању; подстицање еколошке свести, креативног изражавања и истраживачког духа.
17. и 18. ЛК – Композиција и покрет у композицији: Животне заједнице
Креативна игра материјалима и облицима; упознавање ученика са појмом компоновања у уметности; подстицање маште, спретности и сарадње.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: одузимање, композиција, савремена басна, литерарно стваралаштво, повезаност животних заједница
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: демонстративна, метода практичних радова, илустративна, вербална, метода писаних радова,НТЦ
           НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: фронтални,индивидуални, рад у пару, групни рад, радионичарски рад

ИЗВОРИ ЗНАЊА, НАСТАВНА СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
МАТ
СЈ
ПиД
ЛК
Маша и Раша
Свеска ученика Математика 3, радна свеска, стр. 59
Папир у боји,фломастери,хамер ,слике,апликације

Свеска ученика
Папир у боји,фломастери,хамер ,слике,апликације


Маша и Раша Природа и друштво 3, уџбеник,
Папир у боји,фломастери,хамер ,слике,апликације

Папир у боји,фломастери,хамер ,слике,апликације


УВОЂЕЊЕ НОВИНЕ  -  ИНОВАЦИЈА
Предмет Природа и друштво  спада међу мање омиљен мојим ученицима.Из тог разлога одлучила сам да на савремен и функционалнији начин уводим ученике у свет око нас.С тога често мењам методе и технике не би ли  открила праву за моје ученике. Овог пута одлучила сам се за методу ''ПАМЕТНА ФАСЦИКЛА .То  је збирка мини материјала која пружа интерактивни простор за цртеже,приче,графиконе,ребусе,скривање речи,пузле,дијаграме и писане радове.Определила сам се за ову иновацију јер ће ученици на интересантан,стваралачки и истраживачки начин исказати идеје,знања и искуства и размењивати их са другима.Такође ћемо развијати психофизичке способности,стваралаштво и критичко мишљење.Због разноликости материјала уважићемо различите стилове учења.
Памтна фасцикла се обично прави од картонске фасцикле у боји(ми ћемо користити хамер у боји) и припремљени  материјали за сечење на папиру у боји.Пошто је први пут ученицима сам кроз видео презентацију показала како се прави наставно средство и исекла у неутралној боји неколико комплета за рад,Направила сам им и своју мини фациклу који је уједно представљао позивницу за овај Огледни час.Њихов задатак је да исекују,савију и залепе припремљене делове.Процес прављења овог наставног средства тече кроз истраживање,планирање,креативност,стварање,презентацију и евалуацију.

МОТИВАЦИЈА
Паметну фасциклу-слагалицу као средство у настави имала сам прилику да упознам током стручног усавршавања у школи од колегинице која је похађала а потом презентовале семинар  и на својим часовима преставила као  практичан пример.
Вођења њеним позитивним  искуством,као и задовољством њених ученика ,желела сам да и својим ученицима пружим задовољство и нови начин савладавања и систематизације градива.Ово наставно средство омогућује вертикално и хоризонтално повезивање градива.
Мотивација лежи и у томе што игролика настава обезбеђује свестран развој личности детета. Учење кроз игру је деци занимљивије. Дете учи, а да тога није свесно. Основна карактеристика игре огледа се у томе што забаву претвара у обуку и стваралаштво. У савременој школи игра се користи ради активизације и интезификације наставног процеса.


АКТИВНОСТИ
ИСХОДИ
Ученик зна, може, уме:
Укратко обновити знање о баснама са акцентом на ликовима и ситуацијама у којима се сусрећу (чести су мотови живота на селу (ношење терета, доношење воде...), као и препознавању животних заједница.
Ученици добијају задатак да смисле нелогичну причу(НТЦ метод) повезујући живи свет и станиште.
Потом и скривену реч у реченици (НТЦ).Ученици су подељени у парове,сваки пар једна животна заједница.
Учитељ обилази и помаже ученицима.Презентација задатка наћи ће се на Паметној фасцикли

Примену знања о одузимању вршимо кроз десетоминутну проверу и повратну информацију.
1. Израчунај:
    420 – 8 =  ___; 720 – 6 = ___; 640 – 5 = ___; 850 – 9 = ___; 430 – 3 = ___; 370 – 1 = ___.
2. За колико је разлика бројева 456 и 6 већа од броја 8?
3. Од разлике бројева 507 и 3 одузми број 4.
4. Ана је купила гумицу за 6 динара. Продавцу је дала новчаницу од 200 динара. Колико износи њен кусур?
5. Марија, Невена и Сања су сакупљалe разгледнице. Марија је имала 432 разгледнице, а Невена 4 мање од
    Марије. Сања је имала за 9 мање од Невене. Колико је разгледница сакупила Сања?

Настављамо рад :Ученици у пару смишљају текстуалне   задатаке са сабирањем и одузимањем једноцифреног од троцифреног броја ,текст је везан за живот на њиховој животној заједници.
После паузе нстављамо разговор о повезаности животних заједница. Подсетимо се књижевних ликова са којима смо упознавали шуму, ливаду, реку, бару и како оне изгледају.

Обновити знања о природним  и култивисаним животним заједницама: које су, какви животни услови у њима владају, разноврсност биљног и животињског света у њима, међусобна повезаност и зависност.
Ученици у пару почињу осмишљавање материјала који ће бити део Паметне фасцикле.
 Ученици  су припремљени за овај задатак тако што  им бити најављено да се распитају о истој и донесу додатне изворе знања – енциклопедије, исечке из новина, интернет чланке.

Последњу активност започињемо подсећањем на презентациију о Паметној фасцикли.
Ученици бирају материјал и начин  којим ће  најрадије  представити своју Животну заједницу.
После самосталног рада вршимо презентацију наставног средства.У круг сваки пар ишчитава сваку фасциклу.

Евалуација наставног дана: Кроз евалуциони листић ученици се изјашњавају о иновацији у настави.

Понуђено је неколико тврдњи, заокружи ону која одражава твој став:
1.      Радујем се часовима Природе и друштва.

ДА               ПОНЕКАД                     НЕ

2.      Учитељица обично час учини занимљивим:

ДА                   ПОНЕКАД         НЕ

3.      Научио сам како се прави Паметна фасцикла

ДА                   НИЈЕ МИ БАШ ЈАСНО                НИСАМ НАУЧИО

4.      Волео бих да имам чешће овакве часове

ДА                       НЕ

5.Молим те напиши

Шта ти се данас највише допало____________________________________________________
Шта ти се није допало_____________________________________________________________


да разговара, разуме упутство;

да стиче ново знање;
да одузима једноцифрене бројеве од троцифрених;
да самостално решава задатке;

да учествује у разговору, размишља, повезује, аргументује;


     Огледни час посетило је 10 колега и 5 родитеља. Након часа ово су били њихови утисци:

КВИЗОВИ

Овде  ћеш  наћи  разне квизове везане за градиво и могу ти помоћи за припрему за тест. Квиз можеш да решаваш колико пута хоћеш. Срећно! ...